18,077 views

Ngày Chúa Chết và Ngày Chúa Phục Sinh (Phiên Bản Mới)

Huỳnh Christian Timothy Kính thưa quý bạn đọc: Bài này đã được viết vào ngày 31.7.2010, sau đó, đã được hiệu đính hai lần. Trong khi biên soạn tác phẩm “Kỳ Tận Thế,” chúng tôi thu thập được nhiều dữ … Đọc Tiếp →