3,702 views

Hội Thánh – Phần 07: Trưởng Lão, Giám Mục, Người Chăn

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Thánh Kinh Tân Ước có khi dùng các danh từ “trưởng lão,” “giám mục,” và “người chăn” tương tự nhau, mặc dù mỗi từ ngữ có một nghĩa riêng.

Ê-phê-sô 4:11 cho biết chức vụ chăn bầy được Chúa ban cho một số người:

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy.”

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:28 cho biết trưởng lão tức là giám mục và có nhiệm vụ chăn Hội Thánh của Chúa:

“Anh em hãy giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm các giám mục, để chăn Hội Thánh của Chúa và Thiên Chúa, mà Ngài đã mua bằng chính máu mình.”

Đọc Tiếp →

Share This:

3,729 views

Hội Thánh – Phần 06: Chức Vụ Chăn Bầy

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là người dạy, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng” (I Cô-rinh-tô 12:28).

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy” (Ê-phê-sô 4:11).

Theo I Cô-rinh-tô 12:28 thì chức vụ thứ ba Đức Chúa Trời lập ra trong Hội Thánh, là chức vụ giảng dạy Lời Chúa. Còn Ê-phê-sô 4:11 thì nói rằng, có những người được Đức Chúa Jesus Christ cho “làm người chăn và người dạy.” Theo văn phạm thì mệnh đề “làm người chăn và người dạy,” là nói đến cùng một người nhưng làm hai công việc khác nhau: công việc chăn bầy và công việc dạy Đạo. Trong chương trước, chúng ta đã tìm hiểu về nhiệm vụ dạy Đạo cho người chưa biết Chúa, tức là nhiệm vụ rao giảng Tin Lành, và nhiệm vụ dạy Lời Chúa trong Hội Thánh. Trong chương này, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sự dạy Đạo của một người chăn bầy.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,898 views

Thiên Chúa: 004_Một Thiên Chúa Ba Ngôi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/3dlq40o1lektr/thienchua

Huỳnh Christian Timothy

Ba Thân Vị của Một Thiên Chúa

Có một số người nhận rằng mình là con dân Chúa nhưng họ phủ nhận giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi.” Bởi vì họ không phân biệt được sự khác nhau giữa thực thể và thân vị. Họ không hiểu rằng, một thực thể có thể chỉ có một thân vị, như các thực thể thiên sứ, nhưng một thực thể cũng có thể có nhiều thân vị, như thực thể Thiên Chúa và thực thể loài người.

Giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” dạy rằng, chỉ có một Thiên Chúa nhưng Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh!

Những người chống đối giáo lý “Một Thiên Chúa Ba Ngôi” đưa ra một số câu Thánh Kinh để bảo vệ cho ý tưởng Thiên Chúa chỉ có một thân vị. Tuy nhiên, khi chúng ta đọc kỷ các câu Thánh Kinh ấy, thì thấy rằng, Lời Chúa dạy chỉ có một thực thể Thiên Chúa nhưng Lời Chúa không hề dạy rằng, Thiên Chúa chỉ có một thân vị! Trái lại, Thánh Kinh qua nhiều câu, đã khẳng định rằng: Thiên Chúa thể hiện trong ba thân vị.

Đọc Tiếp →

Share This:

2,745 views

Hội Thánh – Phần 05: Chức Vụ Dạy Đạo

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

 

Chức vụ dạy Đạo là chức vụ thứ ba trong Hội Thánh, do Đức Chúa Trời lập ra và do Đức Chúa Jesus Christ ban cho một số con dân Chúa.

Sự thành lập và ban cho chức vụ dạy Đạo được đề cập trong I Cô-rinh-tô 12:28 và Ê-phê-sô 4:11. Chức vụ này được Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống dịch là “thầy giáo” và “giáo sư.”

Thánh Kinh Việt Ngữ Bản Dịch Truyền Thống:

“Đức Chúa Trời đã lập trong Hội Thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến người làm phép lạ, rồi người được ơn chữa bịnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. (I Cô-rinh-tô 12:28).

“Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư” (Ê-phê-sô 4:11).

Đọc Tiếp →

Share This:

3,642 views

Hội Thánh – Phần 04: Chức Vụ Tiên Tri

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này:
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

“Tiên tri” là một danh từ Hán Việt. Tiên là trước. Tri là biết. Tiên tri là biết trước. Người tiên tri là người biết trước một việc sẽ xảy ra. Nói tiên tri là nói trước về một việc sẽ xảy ra. Trong các ngoại giáo và các tục mê tín dị đoan, đều có những người xưng là tiên tri và nói tiên tri theo nghĩa như vậy.

Từ ngữ “tiên tri” trong nguyên ngữ Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh là “nabiy’,” /na-vi/ [1], trong nguyên ngữ Hy-lạp của Thánh Kinh là “prophētēs,” /pro-phế-tết/ [2]. Từ ngữ này, khi được dùng để nói đến các tiên tri Thời Cựu Ước hay chức vụ tiên tri trong Hội Thánh, thì có nghĩa là: “Phát ngôn viên của Đức Chúa Trời,” tức là người rao truyền ý muốn của Đức Chúa Trời cho người khác. Tiên tri của Chúa:

  • Rao và giảng Lời của Chúa. Rao là lập lại, giảng là giải thích. Tiên tri của Chúa rao giảng cho người chưa biết Chúa để họ biết Ngài và tin nhận Ngài. Tiên tri của Chúa rao giảng cho con dân Chúa để họ nhớ, hiểu và sống theo Lời Chúa, được vui mừng và được an ủi bởi Lời Chúa.

  • Trong sự rao và giảng Lời Chúa, bao gồm sự công bố những điều Chúa sẽ làm trong tương lai, mà phần lớn đã được ghi chép trong sách Khải Huyền. Hiện nay, tiên tri của Chúa nhấn mạnh đến sự Chúa trở lại để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và sự Chúa sẽ phán xét toàn thế gian trong Kỳ Đại Nạn.

  • Cáo trách con dân Chúa về sự phạm tội và kêu gọi con dân Chúa ăn năn tội.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,644 views

Thiên Chúa: 003_Ê-lô-him

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/3dlq40o1lektr/thienchua

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3107

Huỳnh Christian Timothy

Không Cần Chứng Minh về Sự Thực Hữu của Thiên Chúa

Giả sử, chúng ta đang đi dạo trong một công viên, nhìn thấy một họa sĩ đang vẽ tranh. Chúng ta dừng lại, ngắm nhìn những nét vẽ sống động của họa sĩ. Giả sử, họa sĩ ngõ ý trao tặng bức tranh cho chúng ta. Chúng ta vui mừng tiếp nhận bức tranh, cám ơn họa sĩ và xin được làm quen để học vẽ từ họa sĩ. Như vậy, chúng ta có đòi hỏi họa sĩ hay ai khác phải chứng minh rằng, họa sĩ có thật và là tác giả của bức tranh mà chúng ta đang cầm trên tay hay không? Tương tự như vậy, Thiên Chúa cũng không cần phải chứng minh với loài người sự thực hữu của Ngài.

Thánh Kinh mở đầu bằng câu:

“Ban đầu, Thiên Chúa sáng tạo các tầng trời và đất” (Sáng Thế Ký 1:1).

Thánh Kinh cũng khẳng định rằng:

“Nhưng cơn giận của Thiên Chúa từ trời, tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và không công bình của loài người, của những kẻ dùng sự không công bình mà cầm giữ lẽ thật. Bởi vì, sự hiểu biết về Đức Chúa Trời được chiếu ra trong họ. Vì Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho họ những sự không thấy được của Ngài, từ sự sáng tạo thế gian là những vật thọ tạo được nhận biết, mà thấy rõ ràng cả năng lực và thần tính đời đời của Ngài; cho nên, họ không thể chữa mình” (Rô-ma 1:18-19).

Đọc Tiếp →

Share This:

2,597 views

Loài Người (11): Thảo Luận về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

Vào ngày 1.6.2013, tôi nhận được email của một tín hữu, nội dung là các lý luận nhằm bài bác tín lý “linh hồn tồn tại ngoài thân thể xác thịt” và bài bác tín lý “những người không thuộc về Chúa sẽ chịu khổ đời đời trong hỏa ngục.” Những gì được trình bày trong email hoàn toàn giống với các tà thuyết của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm (Seventh Day Adventist).

Tôi cầu nguyện xin Chúa soi sáng cho người tín hữu này về lẽ thật của Thánh Kinh, và xin Chúa giúp cho tôi được ơn trong sự trình bày một bài biện giáo về hai tín lý nêu trên. Tôi cũng cầu nguyện xin Đức Thánh Linh dùng bài biện giáo này để giúp cho những thành viên của Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm, và những thành viên của các giáo hội, giáo phái ra từ Giáo Hội Cơ-đốc Phục Lâm như Giáo Hội Chứng Nhân Giê-hô-va (Jehovah’s Witnesses), Giáo Hội Hội Thánh Toàn Cầu của Đức Chúa Trời (Worldwide Church of God), v.v. được hiểu biết lẽ thật của hai tín lý nêu trên.

Đọc Tiếp →

Share This:

3,194 views

Thiên Chúa: 002_Thánh Kinh

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/i8x2dhic77iu5pa/02_ThienChua_ThanhKinh.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3069

Huỳnh Christian Timothy

Trước khi luận tiếp về Thiên Chúa, chúng ta cần tìm hiểu một số điểm căn bản về Thánh Kinh. Thánh Kinh là cuốn sách duy nhất giải bày về Thiên Chúa, về chương trình và ý định của Ngài dành cho nhân loại. Thánh Kinh ghi lại mọi lời phán của Thiên Chúa được Ngài phán truyền trực tiếp hoặc thần cảm qua các tiên tri và các sứ đồ của Ngài, hoặc do chính Thiên Chúa trong thân vị Đức Con phán trực tiếp với loài người, khi Ngài nhập thế làm người.

Từ ngữ “Thánh Kinh,” thường được gọi là “Kinh Thánh,” là một từ Hán Việt. Thánh là một tính từ, có nghĩa là thiêng liêng; kinh là một danh từ, có nghĩa là sách. Theo văn phạm của Hán Việt thì tính từ được đặt trước danh từ. Không hiểu vì lý do gì, khi Thánh Kinh được dịch sang tiếng Việt thì được các dịch giả và các giáo hội gọi là “Kinh Thánh” thay vì gọi là “Thánh Kinh.” Phải chăng, điều đó nằm trong thánh ý của Đức Chúa Trời, hàm ý rằng, bản dịch Thánh Kinh Việt Ngữ cần phải được hiệu đính hoặc dịch lại, khi Hội Thánh của Chúa giữa lòng dân tộc Việt được phát triển theo thời gian, có những con dân Chúa người Việt hết lòng yêu mến lẽ thật của Thánh Kinh, hết lòng vâng theo lẽ thật của Thánh Kinh, được Ngài ban ơn cho để làm công tác phiên dịch Thánh Kinh?

Cho đến nay, các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ do Công Giáo dịch là do những người thờ lạy hình tượng, nổi bật là hình tượng bà Ma-ri, và tin vào ngục luyện tội. Thờ lạy hình tượng là phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Tin vào ngục luyện tội là phủ nhận sự cứu chuộc toàn vẹn của Thiên Chúa Ngôi Hai. Các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ do Tin Lành dịch: Bản Truyền Thống, phần lớn do nhà văn Phan Khôi, một người không tin Chúa dịch. Các bản dịch mới do các dịch giả là người tin Chúa dịch nhưng lại pha trộn văn hóa thế gian vào trong Lời Chúa, theo văn hóa thế gian mà sửa đổi Lời Chúa, sửa Lời Chúa phán: “Hỡi đàn bà” thành “Thưa mẹ!” hoặc tự ý bỏ đi danh xưng CHRIST của Thiên Chúa Ngôi Hai, hoặc dùng danh xưng “Thượng Đế” của thần ngoại giáo để gọi Thiên Chúa, và dịch “những chiến xa song mã” thành “long giá!…” [1].

Đọc Tiếp →

Share This:

2,952 views

Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/7w3j9h3meo6c454/LoaiNguoi_12_ThaoLuanThanHoc.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3068

Huỳnh Christian Timothy

Kính thưa Hội Thánh,

Gần đây, tôi có nhận được từ một con dân Chúa vài câu hỏi thần học về loài người. Tôi xin tóm lược ý chính của các câu hỏi ấy và các câu trả lời của tôi, đồng thời khai triển thêm các câu trả lời trong bài viết này. Tôi mong rằng, sự trao đổi giữa chúng tôi giúp ích phần nào cho một số con dân Chúa, trong việc tìm hiểu những điều Đức Chúa Trời dạy về loài người trong Thánh Kinh.

Để có thêm các chi tiết liên quan đến loài người, Thiên Chúa, Cơ-đốc nhân, kính xin quý con dân Chúa vui lòng đọc và nghe các bài giảng về “Thiên Chúa,” “Loài Người,” và “Hội Thánh” được đăng tải trên trang web: http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?page_id=103. Hai đề tài “Thiên Chúa” và “Hội Thánh” đang được tiếp tục đăng tải mỗi tuần; xin quý con dân Chúa thường xuyên ghé lại, để đọc và nghe bài mới. Về ý nghĩa của các thuật ngữ Thánh Kinh, thần học, triết học được dùng trong bài viết này, kính xin quý con dân Chúa vui lòng đọc hai bài tại đây: http://kytanthe.net/?p=13http://thanhoc.timhieutinlanh.net/?p=268.

Câu hỏi 1:

Thánh Kinh dạy rằng: “Giê-hô-va Thiên Chúa bèn lấy bụi đất nắn nên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh” (Sáng Thế Ký 2:7). Nhưng Thánh Kinh cũng dạy rằng: “Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em” (Rô-ma 8:29); và Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Ngài” (Ê-phê-sô 1:4).

Vậy, thật ra Cơ-đốc nhân đã thực hữu từ trước buổi sáng thế hay sau khi tạo dựng? Nếu Cha đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế, phải chăng, chúng ta đã thực hữu từ trước buổi sáng thế, đã tồn tại trước buổi sáng thế. Và chúng ta được đưa vào thế gian qua công cuộc sáng tạo loài người?

Đọc Tiếp →

Share This:

3,492 views

Thiên Chúa: 001_Khái Niệm và Đức Tin

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này:
http://www.mediafire.com/download/xq4dndv1s4cctqn/001_ThienChua_KhaiNiemVaDucTin.pdf

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3049

Huỳnh Christian Timothy

Khái Niệm về Thiên Chúa

Khái niệm là kết quả của sự cảm nhận và suy nghĩ về một điều gì. Loài người có những khái niệm khác nhau về Thiên Chúa. Khái niệm đúng về Thiên Chúa là khái niệm cho rằng: Thiên Chúa là một thực thể cao siêu tuyệt đối, có các thân vị, tự có và có đến mãi mãi; là Đấng Tạo Hóa sáng tạo, bảo tồn, và cai trị muôn loài vạn vật, mà loài người là tạo vật cao cấp hơn hết, có khả năng nhận thức và tương giao với Thiên Chúa. Khái niệm này được chính Thiên Chúa khai triển qua Lời của Ngài và được ghi chép trong Thánh Kinh. Từ đó, các giáo lý về Thiên Chúa được hình thành.

Qua khái niệm về Thiên Chúa được nêu trên, chúng ta suy nghiệm rằng:

  • Cao siêu tuyệt đối nghĩa là trên hết muôn loài và vô cùng trọn vẹn, cho nên, không thể có Thiên Chúa nào khác.

  • Có các thân vị nghĩa là chỉ có một thực thể Thiên Chúa, nhưng thực thể Thiên Chúa tự thể hiện qua nhiều thân vị khác nhau và bình đẳng với nhau.

  • Đấng Tạo Hóa là Đấng tạo dựng nên muôn loài, cho nên, Ngài phải là Đấng tự có và có đến mãi mãi. Danh xưng Đấng Tạo Hóa được dùng chung cho các thân vị của Thiên Chúa.

  • Vì muôn loài được sáng tạo bởi Thiên Chúa, nên Ngài cai trị trên tất cả, bảo tồn tất cả, và có mục đích cho mỗi loài do Ngài sáng tạo.

  • Sáng tạo là từ chỗ không làm cho có! Chỉ một mình Thiên Chúa mới có năng lực sáng tạo.

  • Thực tế chứng minh, loài người có khả năng nhận thức và suy luận những điều không thể nhìn thấy bằng con mắt xác thịt, cho nên, loài người có thể nhận biết Thiên Chúa và tương giao với Ngài.

  • Mối tương giao giữa Thiên Chúa với loài người phải do chính Thiên Chúa chủ động. Mọi nổ lực của loài người trong việc chủ động thiết lập mối tương giao với Thiên Chúa chính là các hình thức của triết học và tôn giáo, và không thể nào đạt được kết quả. Triết học tìm kiếm sự tương giao với Thiên Chúa trong sự suy tư. Tôn giáo tìm kiếm sự tương giao với Thiên Chúa qua các nghi thức thờ phượng, dâng lễ vật, làm việc thiện. Trong khi đó, Thiên Chúa thiết lập mối tương giao với loài người bằng cách Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho loài người, qua lời phán của Ngài và qua sự Thiên Chúa Ngôi Hai nhập thế làm người. Để có thể tương giao với Thiên Chúa, loài người chỉ cần tiếp nhận đặc ân của Ngài, tức là: tôn kính, tin cậy, và vâng phục Ngài. Tất cả những sự bày tỏ ấy, qua nhiều thời đại, trong sự quan phòng của Thiên Chúa, đã được đúc kết thành một cuốn sách, gọi là Thánh Kinh.

Đọc Tiếp →

Share This: