Category Archives: Thần Học

Báp-tem vào Trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa

1,515 views

Huỳnh Christian Timothy Huỳnh Christian Priscilla Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này https://www.opendrive.com/folders?MV85MTgwNjA2XzRreDFs Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này https://www.opendrive.com/folders?MV85MDg2NDQ0X0VKbTNv Phần âm thanh của lời chứng này được xếp … Đọc Tiếp →

Posted in Giáo Lý, Mục Lục, Thần Học | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Thiên Chúa: 004_Một Thiên Chúa Ba Ngôi

2,142 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.mediafire.com/folder/3dlq40o1lektr/thienchua Huỳnh Christian Timothy Ba Thân Vị của Một Thiên Chúa Có một số người nhận rằng mình là con dân Chúa nhưng họ phủ … Đọc Tiếp →

Posted in Giáo Lý, Mục Lục, Sách Thiên Chúa, Thần Học | Comments Off

Thiên Chúa: 003_Ê-lô-him

1,787 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.mediafire.com/folder/3dlq40o1lektr/thienchua Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này: http://www.timhieutinlanh.net/?p=3107 Huỳnh Christian Timothy Không Cần Chứng Minh về Sự … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Sách Thiên Chúa, Thần Học | Comments Off

Loài Người (11): Thảo Luận về Linh Hồn và Sự Chết Đời Đời

1,561 views

Vào ngày 1.6.2013, tôi nhận được email của một tín hữu, nội dung là các lý luận nhằm bài bác tín lý “linh hồn tồn tại ngoài thân thể xác thịt” và bài bác tín lý “những người không thuộc … Đọc Tiếp →

Posted in Loài Người, Mục Lục, Thần Học | Comments Off

Thiên Chúa: 002_Thánh Kinh

1,871 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.mediafire.com/download/i8x2dhic77iu5pa/02_ThienChua_ThanhKinh.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này: http://www.timhieutinlanh.net/?p=3069 Huỳnh Christian Timothy Trước khi luận tiếp về Thiên … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Sách Thiên Chúa, Thần Học | Comments Off

Loài Người (12): Thảo Luận Thần Học

1,627 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.mediafire.com/download/7w3j9h3meo6c454/LoaiNguoi_12_ThaoLuanThanHoc.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này: http://www.timhieutinlanh.net/?p=3068 Huỳnh Christian Timothy Kính thưa Hội Thánh, Gần đây, … Đọc Tiếp →

Posted in Loài Người, Mục Lục, Thần Học | Comments Off

Hội Thánh – Phần 03: Các Chức Vụ – Chức Vụ Sứ Đồ

2,913 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nút “play” ► để nghe: … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Thần Học | Tagged | Comments Off

Thiên Chúa: 000_Lời Nói Đầu

1,523 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống và in ra bài viết này: http://www.mediafire.com/download/4zbyqn4056nfa1x/00_ThienChua_LoiNoiDau.pdf Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này: http://www.timhieutinlanh.net/?p=3026 Huỳnh Christian Timothy Kính thưa quý bạn đọc, Có … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Sách Thiên Chúa, Thần Học | Comments Off

Hội Thánh – Phần 02: Nền Tảng và Thiên Chức

1,822 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nút “play” ► để nghe: … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Thần Học | Tagged | Comments Off

Hội Thánh – Phần 01: Tên Gọi, Ý Nghĩa, Đặc Tính

2,957 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDE2ODY2X1lpSWJi Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này: https://www.opendrive.com/folders?MV85MDcwNjE0X0U1RW5p Bấm vào nút “play” ► để nghe: Bấm vào nút “play” ► để nghe: … Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục, Thần Học | Tagged | Comments Off