Báp-tem vào Trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa

122 views

Huỳnh Christian Timothy
Huỳnh Christian Priscilla

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống mp3 bài này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MTgwNjA2XzRreDFs

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống pdf bài viết này
https://www.opendrive.com/folders?MV85MDg2NDQ0X0VKbTNv

Phần âm thanh của lời chứng này được xếp trong Giải Kinh
https://soundcloud.com/huynh-christian-timothy/sets/112_giaikinh

Bấm vào nút “play” ► để nghe:

Đọc Tiếp →

Posted in Giáo Lý, Mục Lục, Thần Học | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off

Hội Thánh – Phần 18: Môn Đồ Hóa Muôn Dân

1,393 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3631

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa là bổn phận của mỗi môn đồ. Công tác ấy nằm trong lệnh truyền sau đây của Đức Chúa Jesus Christ:

Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Công tác khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa bao gồm ba bước, và bắt đầu bởi sự giảng Tin Lành cho người chưa biết Chúa. Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa, mục đích, và cách thức rao giảng Tin Lành. Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu hai bước còn lại. Đó là: Báp-tem những người tin nhận Tin Lành vào trong danh của Thiên Chúa; và dạy cho họ tất cả những điều Chúa đã truyền cho chúng ta.

Báp-tem Tân Tín Hữu vào Trong Danh của Thiên Chúa

Trong chương nói về Lễ Báp-tem chúng ta đã tìm hiểu các chi tiết liên quan đến Lễ Báp-tem [1]. Trong chương này, chúng ta chỉ tóm lược các nét chính dưới đây:

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Tagged | Comments Off

Hội Thánh – Phần 17: Giảng Tin Lành

1,962 views

Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3599

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Là con dân Chúa, không ai không biết mấy câu Thánh Kinh sau đây:

Đức Chúa Jesus đến gần, phán với các môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến cho muôn dân trở nên môn đồ Ta Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. Và này, Ta ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. A-men!” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Ngài phán với các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người. Ai tin và chịu báp-tem, sẽ được cứu rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị hình phạt” (Mác 16:15-16).

Thế nhưng, làm thế nào để khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa? Và giảng Tin Lành như thế nào?

Trong bài này và bài kế tiếp, chúng ta hãy hoàn toàn dựa trên Lời Chúa để tìm hiểu ý nghĩa thật sự của mệnh lệnh giảng Tin Lành và mệnh lệnh khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Chúa.

Môn Đồ và Sứ Đồ

Trước hết, chúng ta cần phải nhớ lại sự khác biệt giữa hai danh xưng “môn đồ” và “sứ đồ:”

  • Môn đồ: Là danh xưng dành cho những ai thật lòng tin nhận và làm theo mọi lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ. Làm theo mọi lời phán dạy của Chúa bao gồm: công nhận mình là tội nhân; ăn năn tội, tức là không còn cố ý vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời nữa; và tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ.

  • Sứ đồ: Là danh xưng và cũng là chức vụ, dành riêng cho những môn đồ được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào trong chức vụ chuyên về rao giảng Tin Lành. Họ tự lao động để kiếm sống qua ngày trong hành trình đi khắp nơi để rao giảng Tin Lành. Họ nhận sự tiếp trợ từ người nghe giảng Tin Lành và từ con dân Chúa.

Dĩ nhiên, bổn phận của mỗi con dân Chúa là rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến, mà rao truyền sự chết của Chúa tức là rao giảng Tin Lành. Vì khi chúng ta rao truyền sự chết của Chúa thì chúng ta phải nói đến: nguyên nhân, ý nghĩa, mục đích, và thành quả sự chết của Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời cũng đã lập ra trong Hội Thánh các chức vụ, mà một trong các chức vụ đó là chức vụ sứ đồ. Chức vụ sứ đồ chuyên về việc rao giảng Tin Lành ra khắp thế gian.

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Comments Off

Hội Thánh – Phần 16: Các Lễ Nghi Khác

1,449 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết.

Mỗi con dân Chúa nên dành thời gian nghe ít nhất là 27 phút đầu tiên của bài giảng này, để phân biệt: Sa-bát thuộc thể với Sa-bát thuộc linh và Sa-bát đời đời của thân thể phục sinh. Xin quý vị hãy nghe 27 phút đầu tiên của bài giảng này với lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật. Lẽ thật của Lời Chúa sẽ làm thay đổi nếp sống Đạo của quý vị.


Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3573

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Ngoài ba lễ nghi do Chúa truyền cho con dân Chúa: Lễ Sa-bát Ngày Thứ Bảy, Lễ Tiệc Thánh, và Lễ Báp-tem, thì Hội Thánh cũng có thể kỷ niệm bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa, như đã được ghi chép trong Lê-vi Ký 23.

Sự kỷ niệm bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa giúp cho con dân Chúa nhớ đến những gì Ngài đã và đang làm cho Hội Thánh; những gì Ngài sẽ làm cho con dân Chúa trong các thời kỳ sau khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian.

Hội Thánh không cần phải giữ bảy kỳ lễ hội này, vì những ý nghĩa bóng của bảy kỳ lễ hội ứng dụng cho Hội Thánh đã được Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành:

Vì vậy, chớ để ai phán xét anh em về sự ăn hay sự uống, hoặc trong sự dự phần của một ngày lễ, hoặc của một ngày mặt trăng mới, hoặc của những ngày Sa-bát; ấy đều chỉ là bóng của các việc sẽ tới, còn hình thì ở trong Đấng Christ” (Cô-lô-se 2:16-17).

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Tagged , | Comments Off

Hội Thánh – Phần 15: Lễ Báp-tem

1,238 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3543

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Lễ Báp-tem là lễ nghi thứ ba và là lễ nghi sau cùng được Chúa ban truyền cho Hội Thánh phải vâng giữ (Ma-thi-ơ 28:19-20). Lễ Báp-tem được các giáo hội gọi bằng nhiều tên khác nhau, như: Lễ Rửa, Lễ Rửa Tội, Lễ Tẩy, Lễ Thanh Tẩy, Lễ Trầm Mình, Lễ Thủy Trầm… Tuy nhiên, không một cách gọi nào là đúng với ý nghĩa của Lễ Báp-tem. Vì thế, chúng ta nên giữ nguyên cách phiên âm của từ ngữ Hy-lạp “βάπτισμα” là “báp-tem,” [1], và giải thích rõ cho những người mới tin nhận Chúa biết ý nghĩ của Lễ Báp-tem, trước khi làm báp-tem cho họ.

Từ ngữ “βάπτισμα” /báp-tem (báp-tít-ma)/ trong nguyên ngữ Hy-lạp có nghĩa đen là nhúng chìm. Từ ngữ này được dùng để nói đến sự bị đắm chìm trong nghịch cảnh, trong khổ nạn, trong sự chết (Lu-ca 12:50; Rô-ma 6:3); hoặc được dùng để gọi nghi thức nhúng chìm hoàn toàn trong nước của một người thật lòng tin nhận sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Từ ngữ này hoàn toàn không liên quan gì đến sự rửa, nhất là không liên quan gì đến sự rửa tội. Bởi vì, sự rửa tội được thực hiện bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ:

Đấng yêu thương chúng ta: đã rửa sạch tội lỗi chúng ta trong máu Ngài, đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời Ngài và Cha Ngài – Nguyện sự vinh quang và quyền thế thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!” (Khải Huyền 1:6).

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Tagged | Comments Off

Hội Thánh – Phần 14: Lễ Tiệc Thánh

1,530 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3513

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Từ ngữ “Tiệc Thánh” không có trong Thánh Kinh. Hội Thánh của Chúa trong các dân tộc khác cũng không dùng từ ngữ “Tiệc Thánh” để gọi sự kiện: con dân Chúa cùng nhau ăn bánh không men và uống nước nho để nhớ đến Đức Chúa Jesus Christ. Trong tiếng Anh thì gọi là “Bữa Ăn Tối của Chúa” (The Lord’s Supper), dựa vào I Cô-rinh-tô 11:20:

Vậy, khi anh em nhóm nhau lại một chỗ, ấy chẳng còn phải là bữa ăn tối của Chúa mà anh em ăn” (I Cô-rinh-tô 11:20).

Hoặc “Sự Thông Công Thánh” (The Holy Communion), dựa vào chữ thông công (communion) trong I Cô-rinh-tô 10:16:

Cái chén phước lành mà chúng ta chúc phước, há chẳng phải là thông với máu của Đấng Christ sao? Cái bánh mà chúng ta bẻ, há chẳng phải là thông với thân thể của Đấng Christ sao” (I Cô-rinh-tô 10:16)

Chữ “thông” hoặc “thông công” được dịch từ chữ “κοινωνία,” của tiếng Hy-lạp, G2842, phiên âm tiếng Việt là /koi-nô-ní-a/ [1]. Chữ này có nghĩa là: sự kết hợp và dự phần trong mọi sự với một ai đó.

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Comments Off

Hội Thánh – Phần 13: Lễ Sa-bát

1,381 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3464

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Trước hết, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một số từ ngữ sau đây:

1. Lễ: là lòng tôn kính của mình trong khi giao tiếp với người khác hoặc trong khi thờ phượng một thần linh.

2. Nghi: là dáng vẻ, hình thức.

3. Lễ nghi: là sự thể hiện lòng tôn kính bằng lời nói, thái độ, cử chỉ, việc làm.

Trong sinh hoạt của Hội Thánh, có ba lễ nghi mà theo lệnh truyền của Chúa, mọi con dân Chúa phải vâng giữ. Đó là: Lễ Sa-bát, Lễ Báp-tem, và Lễ Tiệc Thánh.

Lễ Sa-bát

Có hai loại Lễ Sa-bát: Lễ Sa-bát vào mỗi ngày Thứ Bảy cuối tuần và Lễ Sa-bát vào bảy kỳ lễ hội của Thiên Chúa. Từ ngữ “sa-bát” trong tiếng Hê-bơ-rơ của Thánh Kinh là “שׁבּת,” H7676, [1]; phiên âm tiếng Việt là /sa-bát/ và có nghĩa là: Nghỉ ngơi khỏi sự làm việc.

Lễ Sa-bát cuối tuần, trước hết, chú trọng vào sự nghỉ ngơi lao động, để thân thể của loài người và súc vật được phục hồi năng lực; kế tiếp, là cơ hội để con dân Chúa thông công với nhau và cùng nhau nhóm hiệp thờ phượng Chúa, nhận các ơn phước đặc biệt từ nơi Chúa.

Đọc Tiếp →

Posted in Mục Lục | Comments Off

Hội Thánh – Phần 12: Các Tín Lý Căn Bản

1,278 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3431

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Tín lý của Hội Thánh là những lẽ thật của đức tin, được Đức Chúa Trời giãi bày trong Thánh Kinh, được con dân Chúa công nhận, rao giảng, và áp dụng vào trong cuộc sống. Nếu người nào tin nhận sự cứu rỗi của Chúa mà không tin và làm theo các tín lý căn bản của Thánh Kinh, thì người ấy vẫn có thể bị hư mất! Chúng ta nên phân biệt rõ hai điều này:

  • Một tội nhân đang bị hư mất vì vi phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, nếu thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được cứu ra khỏi địa vị hư mất và được cứu ra khỏi quyền lực của tội lỗi, được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ làm cho sạch tội, được Đức Thánh Linh dựng nên mới. Người ấy không cần phải làm gì khác để được cứu rỗi.

  • Một người sau khi được cứu rỗi mà vẫn tiếp tục sống trong tội, tức là tiếp tục vi phạm dầu chỉ một trong Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, thì người ấy tự đặt mình vào trong sự hư mất. Vì hậu quả của tội lỗi là sự chết! Nếu người ấy không kịp ăn năn hoặc không còn được Chúa ban cho cơ hội ăn năn (như Vua Pha-ra-ôn) trước khi qua đời, thì sẽ bị hư mất đời đời. Vì Ngài muốn làm ơn cho ai thì làm, muốn thương xót ai thì thương xót (Rô-ma 9:18). Đó là trường hợp: đã là con dân của Chúa mà lại bị diệt vì thiếu sự thông biết (Ô-sê 4:6).

Thí dụ minh họa: Một người vô tình hay cố ý nhảy xuống một hố bùn thì sẽ bị lún chìm trong hố bùn mà chết. Người ấy không thể làm gì để tự cứu mình, ngoại trừ tin vào người đứng trên bờ, và nắm chặt cây sào người ấy đang đưa cho mình nắm lấy, để kéo mình ra khỏi hố bùn. Sau khi được kéo ra khỏi hố bùn, được tắm rửa sạch sẽ, được ban cho quần áo mới, và được nhìn thấy người cứu mình cẩn thận làm một hàng rào chung quanh hố bùn, để tấm bảng: “Nguy hiểm chết người! Đừng đến gần hố bùn!” Mà người được cứu lại tự ý nhảy xuống hố bùn, thì người ấy có thoát khỏi sự chết hay không?

Đọc Tiếp →

Posted in Giáo Lý, Hội Thánh, Mục Lục | Comments Off

Hội Thánh – Phần 11: Sự Nhóm Hiệp và Sự Dâng Hiến

1,423 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3390

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Sự Thờ Phượng Chúa

Thánh Kinh dạy cho chúng ta biết: Mỗi môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ là một đền thờ của Thiên Chúa, và Thiên Chúa trong thân vị Đức Thánh Linh đang ngự trong mỗi con dân của Ngài:

Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Thiên Chúa, và Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao” (I Cô-rinh-tô 3:16)?

Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Thiên Chúa, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao” (I Cô-rinh-tô 6:19)?

Vì chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, nên sự thờ phượng Thiên Chúa là sự kiện liên tục trong đời sống của chúng ta. Từng ý nghĩ, lời nói, cử chỉ, hành động của chúng ta đều xứng đáng với tiêu chuẩn yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, thì chúng ta đang thờ phượng Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của đời sống chúng ta. Đó là sự thờ phượng cá nhân.

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Tagged , , | Comments Off

Hội Thánh – Phần 10: Hội Thánh tại Địa Phương

1,002 views

Bài ghi âm có nhiều chi tiết và thí dụ hơn bài viết
Bấm vào nối mạng dưới đây để nghe và tải xuống mp3 bài này:
http://www.timhieutinlanh.net/?p=3367

Bấm vào nối mạng dưới đây để tải xuống bài viết này:
http://www.mediafire.com/folder/vz46l7t4q67tq/hoithanh

Huỳnh Christian Timothy

Theo Thánh Kinh, Hội Thánh được thành lập tại Giê-ru-sa-lem và được Đức Chúa Jesus Christ báp-tem bằng Thánh Linh trong một ngày Lễ Ngũ Tuần, liền theo sự phục sinh và thăng thiên của Đức Chúa Jesus Christ (Công Vụ Các Sứ Đồ 2). Hôm ấy nhằm Thứ Sáu, ngày 6 tháng 3 (tháng Sivan) năm 3787, theo Lịch Do-thái; và là Thứ Sáu, ngày 30 tháng 5 năm 27, theo lịch La-mã (Julian) [1]. Lúc bấy giờ, có khoảng 120 nam nữ môn đồ, bao gồm các sứ đồ.

Ngay trong ngày đầu tiên Hội Thánh được thành lập, qua lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, có khoảng ba ngàn người tin nhận Tin Lành và được thêm vào Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41). Sau phép lạ chữa lành một người bị què từ khi được sinh ra và bài giảng thứ nhì của Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì số người tin Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã lên đến khoảng năm ngàn người (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:4). Tiếp theo là sự bắt bớ lớn từ phía Do-thái Giáo, khiến cho con dân Chúa phải ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, tản lạc đi khắp nơi, dẫn đến sự kiện Tin Lành được rao giảng khắp nơi (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:4).

Đọc Tiếp →

Posted in Hội Thánh, Mục Lục | Comments Off